Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000138415, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6312362213, REGON: 277940286, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000.000,00 zł. w celu przesyłania przez spółkę Etisoft Sp. z o. o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami moich danych mogą być dostawcy usług zaopatrujący Etisoft Sp. z o. o. w rozwiązania informatyczne, umożliwiające spółce prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania spółką i udzielania jej pomocy technicznej).

Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez wysłanie z podanego przeze mnie adresu e-mailowego stosownego oświadczenia na adres e –mailowy: rodo@etisoft.com.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili odwołania przeze mnie zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących spółce Etisoft Sp. z o. o. i przedawnienia roszczeń przysługujących w stosunku do spółki Etisoft Sp. z o. o.

Mam prawo żądania od spółki Etisoft Sp. z o. o., jako administratora moich danych osobowych, dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.