Imprint

Etisoft Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Szarej 21 w Gliwicach w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach-X wydział gospodarczy KRS

KRS: 00001384415
NIP: 6312362213
BDO: 000018097
REGON: 277940286

Konto PLN: Bank PEKAO SA I O/Gliwice,
ul. Berbeckiego 4, 44-100 Gliwice
Nr Konta: 44 1240 1343 1111 0010 0137 6327

Konto dewizowe: SANTANDER BP SA,
ul. Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice
Nr konta: 02 1090 1766 0000 0001 0077 1290
SWIFT: WBPPLPPXXX